Home / Truyền hình kỹ thuật số / Bảng giá thiết bị truyền hình cáp Việt Nam

Bảng giá thiết bị truyền hình cáp Việt Nam

 

 

Thiết bị Đơn vị tính Giá bán (bao gồm 10% VAT)
Bộ thiết bị Bộ 1.100.000 Vnđ

 

–  Bộ thiết bị số HD bao gồm: 01 Settopbox HD, 01 dây HDMI, 01 dây AV, 01 điều khiển, 01 Bộ nguồn nếu có và 01 thẻ Smartcard.

( Bảng giá trên áp dụng cho khách hàng lắp đặt mới dịch vụ số và đồng thời mua, kích hoạt sử dụng Gói Kênh HD có tổng số thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc khách hàng lắp đặt dịch vụ số và đồng thời mua, kích hoạt sử dụng Gói kênh K+ có tổng thời gian từ 3 tháng trở lên)

 

GIÁ BÁN LẺ THIẾT BỊ

Thiết bị Đơn vị tính Giá bán (bao gồm 10% VAT)
Đầu thu HD Cái 920.000 Vnđ
Thẻ Smartcard (SMC) Cái 180.000 Vnđ
Điều khiển  Cái  66.000 Vnđ
Bộ nguồn Cái 99.000 Vnđ
Dây HDMI Cái 231.000 Vnđ

Đầu thu HD bao gồm: 01 Settopbox HD, 01 dây HDMI, 01 dây AV, 01 điều khiển, 01 Bộ nguồn nếu có.

( Bảng giá trên áp dụng cho khách hàng đăng ký lắp đặt mới dịch vụ Truyền hình kỹ thuật số và đồng thời mua, kích hoạt sử dụng gói kênh HD có tổng thời gian ít hơn 6 tháng)

II, GIÁ THUÊ BAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ HD TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

STT Gói dịch vụ Đơn giá Ghi chú
1 Gói dịch vụ HD (gồm gói kênh SD và HD) 50.000/ thuê bao/ tháng Thẻ cào mệnh giá 03 tháng, 6 tháng, 12 tháng
2 Gói dịch vụ K+ ( gồm 2 kênh K+1 và K+NS) 150.000/ thuê bao/ tháng Thẻ cào mệnh giá 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*